Den lokale læge er vigtig for landsbyerne

Bragt i Randers Amtsavis, den 27-10-2008

I Randers Amtsavis 20. oktober kunne vi læse, at læge Anton Ottesens praksis er usælgelig. Praksissen ligger i landsbyen Harridslev, og det kan være svært at rekruttere læger til enmandsbetjente landpraksisser i dag, siges det i en af artiklerne.

Det er bedrøveligt, hvis Harridslev mister deres lokale praktiserende læge. Ja i det hele taget vil det være bedrøveligt, hvis tendensen bliver, at landpraksisserne lukker, og vi i stedet må søge til fx Randers for at konsultere en læge. Der er mange gode grunde til, at den lokale læge er vigtig for landsbyerne.

For det første er det en vigtig faktor for tilflyttere, om der er en læge i byen eller ej. Her tænker jeg ikke mindst på småbørnsfamilierne, som ofte har brug for at konsultere den praktiserende læge. For det andet er den lokale læge vigtig for ældre, som har brug for, at lægen holder til nær bopælen, fordi det kan være en belastning at skulle transportere sig selv over længere afstande. For det tredje et mere følelsesmæssigt argument, som går på, at desto flere organer og institutioner som lukker i landsbyerne, desto mindre attraktive bliver landsbyerne alt andet lige.

Der er altså mange grunde til at være bedrøvet, hvis landsbyerne støt og roligt også mister deres lokale læge. Derfor håber jeg, at Anton Ottesen får solgt sin praksis, således at Harridslev stadig har en lokal praktiserende læge.