Afskaf sommertiden

Bragt i Randers Amtsavis, den 29-10-2008

Det kunne synes dejligt, at vi her natten mellem den 25. og 26. oktober gik over til normaltid, eller vintertid som nogle kalder det. Vi fik jo en times ekstra søvn. Men for mange er det på ingen måde et gode, at Danmark siden 1980 har haft sommertid.

Nu er det pludselig mørkt en time før, end vi er vant til – hen ved 17-tiden er det nu mørkt. Men det er nu langt fra det værste. Det værste er, at mange borgere og dyr rammes af et såkaldt jetlag, når urene skal stilles henholdsvis en time frem og en time tilbage. Ikke mindst er der mange diabetespatienter, som rammes. Jeg arbejdede engang sammen med en diabetiker, som altid måtte bruge en uges ferie to gange årligt for at få vendt sin døgnrytme til den nye tid. Forældre til spædbørn oplever også problemer, fordi døgnrytmen slås i stykker.

Dyrene har det også slemt, når vi mennesker flytter rundt på tiden. Mange dyr bliver kørt over i trafikken, fordi bilerne pludselig er på vejene på andre tidspunkter. Malkekvæget rammes af menneskernes nye arbejdstider med dårligere mælkekvalitet til følge i en periode. Landmændene ændrer også fodringstiderne.

Nuvel jeg kan sagtens forstå, at det er dejligt med lyse sommeraftener. Men den egentlige grund til indførelsen af sommertid, nemlig at spare energi, er imidlertid omdiskuteret. Problemet er, at ingen diskuterer – ej heller de folkevalgte på Christiansborg – om det nu også er hensigtsmæssigt, at vi har sommertid? Hvorfor ikke have normaltid hele året? Lad os i det mindste få brugen af sommertid undersøgt, i stedet for blot at gøre som vi plejer.