Værn om skadestuen på Randers Sygehus

Bragt i Randers Amtsavis, den 20-09-2007

Region Midtjylland har haft deres akutplan i høring – en høring, som sluttede her den 14. september.

Sundhedsstyrelsen har i et notat af 18. juni også givet deres besyv med til akutplanen i form af ”svar og rådgivning”, læs notatet på Region Midtjyllands hjemmeside.

På side to skriver Sundhedsstyrelsen: ”Placering af fælles akutmodtagelser i Randers og Viborg må således samtænkes med Region Nordjyllands planer om at bygge et nyt fælles akutsygehus i den sydlige del af den nordjyske region”.

Hvordan skal det forstås?

Jeg synes sagtens, man kan læse det på den måde, at der ikke efter Sundhedsstyrelsens opfattelse er plads til tre hospitaler med akutmodtagelser i området mellem Århus i syd og Aalborg i nord. Mange vil forhåbentlig være uenige i denne opfattelse, men Sundhedsstyrelsens opfattelse vækker stof til eftertanke.

Region Nordjylland opererer med tre modeller for et sygehus med akutmodtagelse i den sydlige del af regionen: 1) Udvidelse af Farsø Sygehus (370 mio. kr.), 2) Udvidelse af Hobro Sygehus (410 mio. kr.), og 3) Nyt sygehus nord for Hobro, fx i Haverslev (1.170 mio. kr.).

Det er klart, at vælger Region Nordjylland at udvide Hobro Sygehus, så har Region Nordjylland større mulighed for såkaldt ”udenregionsaktivitet”, og det kan så gå ud over Randers Sygehus.

Umiddelbart tror jeg ikke, at politikerne i Region Midtjylland vil røre ved Randers Sygehus` akutmodtagelse. Men det er klart, at når Sundhedsstyrelsen med Lars Løkke Rasmussen i ryggen er skeptisk over for tre sygehuse med akutmodtagelser mellem Århus og Aalborg, og når politikerne i Region Nordjylland måske vælger at udbygge Hobro Sygehus, ja så skal de ansatte på Randers Sygehus og borgerne i området, som bruger sygehuset, ikke tage Randers Sygehus` akutmodtagelse for givet.

Opfordringen må derfor være, at vi alle værner om Randers Sygehus, og ikke mindst værner om Randers Sygehus` akutmodtagelse.