Kommuner bør fratages tilsynsforpligtelsen

Bragt i Randers Amtsavis, den 18-12-2007

Kritikken af kommunernes tilsyn af socialpædagogiske opholdssteder har været massiv den forgangne uge.

Det er berettiget. Årsagen har baggrund i den urovækkende sag om de to Tønder-døtre. De er nu anbragt på et socialpædagogisk opholdssted for incestramte børn i Haderslev Kommune – en institution, som har været udsat for voldsomme angreb fra tidligere ansatte, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen af Opholdssteder.

Haderslev Kommune har nu sat institutionen under ”skærpet tilsyn”, og kommunen mener, at de kan garantere for stedets pædagogiske linje. I mine øjne er det foruroligende, at det er kommunerne selv, som skal blåstemple deres eget tilsyn.

Det holder ikke på den lange bane, og det holder ikke i forhold til at sikre børnenes tarv. Haderslev Kommunes konklusion på deres skærpede tilsyn kan på ingen måde overraske.

For ville det ikke være overraskende, hvis de sagde, at der var eklatante problemer på stedet, hvorved de så faktisk samtidig anerkender deres egen tilsynspligtforsømmelser over flere år? En kommune vil altid for at stå sig bedst muligt prøve at legitimere deres egen adfærd, uanset at adfærden har været forsømmelig.

Tilsynene af socialpædagogiske opholdssteder skal foretages af uvildige og kvalificerede organer. Det er derfor godt, Ankestyrelsen har valgt at gå ind i sagen – ikke mindst for de anbragte incestramtes skyld!