Fordelene overstiger ulemperne

Bragt i Århus Stiftstidende, den 22-08-2007

I dag diskuteres ikke længere det hensigtsmæssige i energi fra vindmøller, som et alternativ til fossile brændsler.

Nej i dag går diskussionen snarere på det dilemma, at stort set alle er vilde med vindmøller, men når det kommer til stykket, og møllerne skal placeres, så er ingen vilde med dem længere. Det er problem; for er der ikke plads til både møller og mennesker?

Flere steder i landet høres røster fra oprørte borgere, som protesterer over møller, der tilsyneladende placeres nær deres boliger. Frygten for at blive nabo til møllerne har sat dagsordenen, og det er uheldigt, fordi det fjerner fokuset fra, hvor meget strøm møllerne egentlig producerer.

Nogle ser møllerne som skrækindjagende rædsler, der skæmmer naturen, andre som skulpturer. Uanset hvad så er møllerne kommet for at blive. Kommunerne har langtfra været gode nok at få udpeget vindmølleområder, og få lavet de lokalplaner, der skal til. Vi må appellere til, at kommunerne kommer i gang, fordi fordelene ved møllerne overstiger ulemperne.

Men dermed ikke sagt, at der ikke er plads til både møller og mennesker. I et land med en forholdsvis lille befolkningstæthed, og med god planlægning samt fornuftige mølleplaceringer, skulle det nok kunne lade sig gøre at skabe plads til både møller og mennesker.

Danmark er et yndigt land, også med møller. På med vanten kære kommuner.