Bevar afstemningsstedet i Ålum

Bragt i Randers Amtsavis, den 29-08-2007

I Amtsavisen lørdag kunne vi læse, at økonomiudvalget i Randers Kommune ønsker at reducere antallet af afstemningssteder fra 37 til 30. Nærlæses dagsordensteksten til økonomiudvalgsmødet, så undrer det, at forvaltningen har undladt en vigtig analyse. Forvaltningen har nemlig undladt at beregne, hvor meget de berørte borgere får længere at køre, når de skal stemme, hvis deres afstemningssted nedlægges.

Det er en besynderlig forglemmelse, fordi det interessante ud fra en demokratisk synsvinkel ikke er, hvor mange stemmeberettigede der er til det konkrete afstemningssted, men derimod hvor langt de skal køre ekstra, hvis afstemningsstedet nedlægges. Det skyldes, at jo længere væk, den enkelte vælger skal køre for at stemme, desto større er sandsynligheden for, at vælgeren bliver hjemme på sofaen.

Hvorfor har forvaltningen i Randers Kommune ikke lavet en sådan analyse?

Analysen er ikke svær at lave, når man har hjemmesiderne ”google”, ”kmdvalg” og ”krak” ved hånden. En sådan analyse viser, at borgerne i Nørbæk kun får 2,9 km længere i gennemsnit, når de skal til stemmeurnerne i Fårup, mens borgerne i Ålum og Årslev topper listen med henholdsvis 9,4 km og 7,7 længere til valgstederne i henholdsvis Øster Bjerregrav og Paderup. Det er altså langt at skulle køre ekstra bare for at sætte et kryds!

Min anbefaling vil være, at afstemningsstedet i Ålum bevares. Og det også selvom der ved kommunalvalget i 2005 kun var 494 stemmeberettigede.

Det vigtigste må være at få borgerne til stemmeurnerne. Desuden bør politikerne ikke undervurdere de sociale og kulturelle aspekter i at have et afstemningssted i en mindre by.