Om Det Grønne Råd i Mariagerfjord Kommune

Bragt i Dansk Handicap Forbund, Himmerland Afdeling,, den 02-12-2022

Omkring årsskiftet spurgte formand Ninna Hansen, om jeg var interesseret i at byde ind på en af pladserne i Det Grønne Råd i Mariagerfjord Kommune. Rådets periode er sammenfaldende med byrådets, dvs. du er valgt for en fireårig periode.

Det var ikke et råd, jeg kendte meget til, men jeg sagde med glæde ja tak til udfordringen. Heldigvis sagde byrådets Teknik- og Miljøudvalg også god for mig, og jeg har derfor nu sæde i rådet i perioden 2022-26. Nu lakker det første år snart mod enden, hvorfor det vil være passende her at fortælle om Det Grønne Råd.

Lad mig fastslå med det samme: Jeg er fuldstændig novice, når vi taler om natur og miljø. Jeg har en kandidatgrad i statskundskab, så politik og samfundsforhold har altid været min hovedinteresse. Men det er ingenlunde ensbetydende med, at det jo ikke er givtigt at blive klogere på et nyt område. Derfor sagde jeg også hurtigt ja, da Ninna kontaktede mig for at høre, om dette rådsarbejde havde min interesse.

Vedtægterne fortæller klart formålet med Det Grønne Råd. Som der står i § 1, stk. 1: ”Det Grønne Råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, erhverv og Mariagerfjord Kommune for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfokus for Det Grønne Råd er natur og miljø. Andre emner kan omfattes, hvis der er et natur og miljøindhold”.

Det tilstræbes, at der holdes fire møder årligt, hvoraf det ene holdes på en ekstern destination. Der sidder to medlemmer fra Natur- og Miljøafdelingen, som er hhv. formand og sekretær. Derudover sidder der i denne periode følgende medlemsforeninger (i parentes nævnes området):

DN Mariagerfjord og Dansk Botanisk Forening (natur og miljø), Friluftsrådet og DHF Himmerland (friluftsliv generelt), Landboforeningen Kronjylland (landbrugserhverv), Danmarks Jægerforbund (jagt), Hobro Sportsfiskerforening (lystfiskeri), Fjordhavnenes Samarbejdsudvalg (sejlads), Dansk Fritidsfiskerforbund (fritids- og erhvervsfiskeri), DOF Nordjylland (fugle og internationale forpligtigelser), Mariager Fjord Orienteringsklub (vandre-/cykelruter og aktiviteter), landdistrikter (Kommunens Landdistriktsråd) og Naturstyrelsen Himmerland (Naturstyrelsen).

Rådet er med andre ord bredt sammensat, og det endda selvom pladserne vedrørende ”turisme”, ”øvrige erhverv” og ”skoverhverv” (endnu) ikke er besat. Den brede sammensætning bevirker, at der er mange forskellige indfaldsvinkler til de emner, vi debatterer i rådet.

Min hovedindgangsvinkel er ikke overraskende god tilgængelighed til vor natur. For det kan være svært at komme ud i skoven eller i det hele taget nyde naturen, når du eksempelvis – som jeg – sidder i kørestol. Så for mig er det et vigtigt fokus, at vi skal arbejde hen imod, at flere mennesker med handicap i højere grad kan opleve naturen, og det uanset om det gælder adgang til at komme ned til en sø for at fiske, eller om det handler om at være mere friluftsaktive.

Her er nogle eksempler på emner, som rådet har drøftet: Biodiversitetsstrategien, vådområdeprojekter, vedligeholdelse af vandløb og fælles nordjysk naturprojekt. Jeg og DHF Himmerland har også støttet idéen om et Kystvandråd for Mariager Fjord.

Derudover var vi sammen med byrådet til naturdag i Lille Vildmose den 18. august. Vi havde en skøn guidet tur i bus til Tofte Skov med efterfølgende foredrag på Lille Vildmosecentret. Formålet med naturdagen var at opleve og blive klogere på den nye trend i dansk naturforvaltning – med fokus på større og sammenhængende naturområder med mere fri dynamik. Her tænkes på naturlige vandstandsforhold og store græssere som vildsvin, krondyr og europæisk bison. Desværre oplevede vi ikke den europæiske bison, men Tofte Skov og Tofte Mose kan med sine 4000 ha jord heller ikke siges at være et lille område, så der er mange steder at ”skjule” sig.

Det Grønne Råd bliver også inviteret til indvielser, for eksempel til en ny vandrerute i Mariager. Med andre ord har rådet en bred vifte af emner, som vi debatterer, inden for det vi bredt betegner som natur og miljø. Jeg er glad for at være en del af rådet, og jeg ser frem til de kommende års arbejde.