Forringelser i fysioterapien for mennesker med handicap

Bragt i Handicap-Nyt, den 01-02-2015

Nye regler betyder færre minutters fysioterapi
Den 1. januar 2015 trådte en ny overenskomst i kraft mellem Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Overenskomsten reducerer den tid, som mennesker med handicap med bevilget vederlagsfri fysioterapi har individuelt med en fysioterapeut.

Tidligere kunne klinikkerne få et tillæg for ”særlig tidskrævende indsats”. Dette tillæg bortfalder med overenskomsten. Mere præcist betød tillægget, at denne patientgruppe kunne få 45 minutters træning og behandling individuelt af en fysioterapeut. Fremover kan de kun modtage 30 minutter individuelt (pr. gang), da det særlige tillæg udgjorde de sidste 15 minutter.

Konsekvenser
Størstedelen af patienterne med vederlagsfri fysioterapi, som har haft 45 minutter individuelt ved en fysioterapeut, har allerede fået at vide, at de fremover kan få 30 minutter. For at imødekomme forringelserne vil klinikkerne tilbyde holdtræning som supplement, noget som sjældent fungerer for mennesker med handicap på grund af gruppens specielle behov.

Den oplagte konsekvens er derfor, at en person med handicap og fysioterapeuten skal nå mere på kortere tid. Og 30 minutter er ikke meget, hvis der både skal være tale om træning og behandling samt omklædning. Samtidig skal fysioterapeuten jo være klar til den næste patient, når de 30 minutter er gået.

Undtagelser
Der kan dog være undtagelser, men kun hvis klinikken betaler for de sidste 15 minutter. Det vil de af gode grunde meget sjældent, men jeg har ladet mig fortælle, at nogle klinikker efter en konkret faglig vurdering af den vederlagsfrie patient, har bevirket, at enkelte patienter bibeholder deres 45 minutter. Andre klinikker siger, at hvis omklædningen tager lang tid eller personen har svært ved at forflytte sig, eller bruger benskinner, så kan der fortsat gives 45 minutter.

Hvorom alting er, så vil det være et fåtal, som bevarer 45 minutters individuel træning og behandling. Adskillige mennesker med handicap, kan allerede nu mærke forringelserne, som gør det at gå til fysioterapi til en hurtigere foreteelse, og hvor det bliver sværere at nå det optimale behandlingsresultat.