STU'en i Randers flytter til Hald

Bragt i Dansk Handicap Forbund, Aarhus-Randers Afdeling, den 01-09-2013

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er en specialskole i Randers Kommune, som består af to afdelinger: Den ene er den særligt tilrettelagte uddannelse (STU), og den anden afdeling er Hjernecenter Randers. Hidtil har adressen for STU`en været på Bakkevej 1, 8920 Randers NV. Det er en adresse, som ligger meget nær motorvejsafkørslen stik vest i Randers By.

På CSV's hjemmeside, www.csv.randers.dk, står der således om målgruppen for STU:

"CSV Randers` ungdomsuddannelse er et treårigt tilbud til unge, som ikke kan profitere af det traditionelle uddannelsessystem. Undervisningen sigter mod at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer så denne kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Undervisningen skal lede frem til en afklaring af den unges fremtidige bo-, fritids-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder."

I mange år har lokalerne på Bakkevej været trange og utidssvarende til de mellem 40 og 50 elever, der hvert år er i gang med en STU. Samtidig blev det føromtalte Hjernecenter Randers til ca. 25 elever etableret på Bakkevej 1 fra den 1. september 2013. Så noget måtte ske, hvis der skulle være gode undervisningsforhold – dvs. tilstrækkeligt med plads – for alle CSV`s elever.

Men der viste sig en måske lidt utraditionel løsning på de trange forhold. Hald-Kærby Skole i Hald by lukkede nemlig efter sommerferien sidste år. Skolen lukkede reelt set sig selv, fordi elevtallet dalede drastisk, fordi en del forældre valgte at flytte deres børn til andre skoler. Og så blev der efterhånden så få børn tilbage på skolen, at det ikke gav mening at fortsætte med at have en kommuneskole i Hald.

Med afsæt i denne konstatering foreslog administrationen politikerne i Randers Byråd, at skolen i Hald kunne anvendes af CSV til deres STU. Forslaget vakte en vis debat pga. den lange afstand på ca. 13 km fra Hald til Randers Centrum. Imidlertid valgte byrådet at vedtage forslaget, fordi skolen i Hald giver eleverne og skolens personale utroligt gode rammer og dermed undervisningsfaciliteter.

Efter byrådsvedtagelsen forelå et større renoveringsarbejde af skolen, ikke mindst fordi skolen skulle gøres tilgængelig for alle mennesker med handicap. Det skyldes, at nogle af eleverne i målgruppen også har fysiske handicap, så det var nødvendigt at tage mange hensyn.

I skrivende stund nærmer det store arbejde med at gøre skolen færdig sig sin afslutning. Og når eleverne på STU`en begynder her til august, bliver det med adresse på skolen i Hald. Der forventes at være officiel indvielse i september måned.