Handicaprådet i Randers Kommune og DH Randers

Bragt i Dansk Handicap Forbund, Aarhus-Randers Afdeling, den 01-06-2013

Der har været et ønske fra byrådet i Randers Kommune om at ændre på størrelsen af handicaprådet. Derfor blev der igangsat et sagsforløb, hvor det blev foreslået at reducere antallet af medlemmer i handicaprådet fra 14 til 10. Desuden blev sagen lagt op på en sådan måde, at det kunne overvejes ikke at annoncere efter medlemmer fra lokale handicapforeninger uden for DH. Rådet består i dag af 7 byrådsmedlemmer og 7 medlemmer fra DH.

Anderledes udtrykt skulle en såkaldt ”5-5-model” overvejes, hvor rådet så fra næste periode skulle bestå af 5 byrådsmedlemmer og 5 medlemmer fra DH. Sagen var først i høring i handicaprådet, hvor DH Randers havde afgivet en udtalelse til netop denne sag. Efterfølgende blev sagen behandlet i direktionen, økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet endte med i deres beslutning 100 pct. at følge DH`s udtalelse, som gik ud på, at en reduktion i antallet af medlemmer til 10 godt kunne accepteres, hvis de 5 pladser blev reserveret til DH. Dvs. at der ikke fremover annonceres efter medlemmer fra lokale handicapforeninger uden for DH. Med andre ord består det kommende handicapråd fra 2014 af 5 byrådsmedlemmer og 5 medlemmer fra DH.

Apropos DH Randers, ja så har DH Randers holdt årsmøde den 4. marts. Der skulle her bl.a. vælges ny formand, da den hidtidige formand Jarl Østergaard ønskede at udtræde. Ny formand blev Asger Laustsen fra Spastikerforeningen. Asger har gennem flere år været både kasserer og sekretær i forretningsudvalget. Efter forretningsudvalgets konstituering er sammensætningen følgende for perioden 2013-14:

Forretningsudvalget i DH Randers, 2013-14

Asger Laustsen, formand, Spastikerforeningen
David Holmberg, næstformand, Dansk Handicap Forbund
Elisabeth Sørensen, kasserer, Landsforeningen Autisme
Birgit Urban, sekretær, Diabetesforeningen
Thomas Dall, menig, PTU