Borgerforeningen - hvordan går det med arbejdsgrupperne?

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-02-2012

Den 26. januar 2012 holdt Borgerforeningen generalforsamling. En ny bestyrelse blev sammensat, se her bestyrelseslisten på bagsiden af dette nyhedsbrev.

Under bestyrelsen har der været nedsat en række arbejdsgrupper, som dækker en række områder og emner, fx grønne områder, Byparken, hjemmesiden, juleudsmykning for at nævne nogle. Bestyrelsen har forsøgt at have et medlem i hver arbejdsgruppe, således at vi har kendskab til, hvad der sker. Hvis ikke bestyrelsen har et medlem i hver arbejdsgruppe, så har vi i stedet forsøgt at have en tovholder i arbejdsgruppen, som bestyrelsen kunne henvende sig til.

Borgerforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at der er brug for en status på disse arbejdsgrupper. Derfor vil vi efter den ekstraordinære generalforsamling den 5. marts (se mere lige nedenfor) foretage en status på arbejdsgrupperne. Hvilke grupper er der, og hvilke fungerer? Er der behov for at oprette nye grupper? Udover bestyrelsen gerne vil have en status på grupperne, håber vi også, at der er endnu flere kræfter, der vil tage en tørn i en gruppe.

Men apropos den ekstraordinære generalforsamling så skal vi først sige, at den afholdes mandag den 5. marts kl. 19.00 på Fårup Skole, A-fløjen, se også bagsiden af dette nyhedsbrev. Den ekstraordinære generalforsamling har to formål:

For det første skal bestyrelsen have endeligt godkendt en række vedtægtsændringer, som enstemmigt blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. januar. For det andet skal vi i forlængelse heraf have endeligt godkendt salg af Stadion til Randers Kommune. Salget har vi faktisk godkendt før på en ekstraordinær generalforsamling. Men Randers Kommune mente ikke, at vores vedtægter var helt i overensstemmelse med juridisk praksis. Derfor får vi nu dels bragt vedtægterne i orden, herunder har vi fået dem ajourført til det 21. århundrede, dels skal vi så igen have godkendt salg af Stadion. For at fylde aftenen ud, og for at få en god debat om Fårup og omegn, har vi altså valgt også at tage en status på arbejdsgrupperne efter generalforsamlingen.

For at være en stærk bestyrelse, og dermed en stærk Borgerforening, har vi brug for mange medlemmer. Er din husstand endnu ikke medlemmer af Borgerforeningen, anbefaler vi derfor, at du/I melder dig ind for at støtte Borgerforeningens aktiviteter og dermed også udviklingen i Fårup og omegn. På bagsiden af dette nyhedsbrev kan du læse, hvordan du/I melder dig ind i Borgerforeningen. Tegner du medlemskab nu, gælder det for resten af 2012.