Borgerforeningen - en status her sidst på året

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-11-2012

Borgerforeningen er din forening, og den dækker, som navnet siger, Fårup by og dens omegn, herunder også Nørbæk og området heromkring. For at understøtte og legitimere Borgerforenin-gens arbejde er det vigtigt, at vi har så mange medlemmer som muligt.

I forlængelse heraf er det nu snart ved at være tid til at betale kontingent for 2013. På bagsiden af dette nyhedsbrev kan du læse, hvordan du betaler kontingent for 2013. Betaler du kontingentet inden 1. februar 2013, er du i øvrigt stemmeberettiget til vores generalforsamling, som afholdes tirsdag den 26. feb. 2013 kl. 19.00 på Fårup Skole.

Sidste år dukkede der ganske få op til generalforsamlingen. Ærgerligt fordi en generalforsamling jo er langt mere end blot et valg til bestyrelsen – det er jo også drøftelser om det fremtidige arbejde med medlemmerne. Apropos ”valg til bestyrelsen” så er bestyrelsen i gang med at finde folk til de forskellige poster, så det skulle ikke blive et væsentligt problem på selve generalforsamlingen. Men vi mangler folk til nogle af arbejdsgrupperne, og vi mangler folk til at tage en tørn i det hele taget. Det er jo en fælles forpligtigelse at holde Fårup og omegn i gang og sikre dets fortsatte udvikling og trivsel.

Borgerforeningen har fem overordnede områder, som den forsøger at arbejde for, og som er vigtige for Fårup og omegnens ”ve og vel”. Det drejer sig om Fårup Børnehave, Fårup Skole, vor købmand, Fårup Ældrecenter og vor bus, rute 230. I forbindelse med Randers Kommunes budget for 2013 var der et spareforslag fra direktionen gående på at nedlægge Fårup Ældrecenter. Borgerforeningen valgte som flere andre at indgive et høringssvar vedrørende netop dette spareforslag, da vi fandt forslaget urimeligt og unfair. Heldigvis besluttede forligspartierne bag budget 2013 ikke at vedtage dette spareforslag, hvilket vi i Borgerforeningen naturligvis i den grad bifalder.

Inden længe er der julemarked i Purhus Hallen – det er der nærmere bestemt lørdag den 24. november 2012 kl. 11-16. Tak for 2012 – vi ser frem til 2013 :-)