Om den tilsidesatte høringsproces

Bragt i Dansk Handicap Forbund, Aarhus-Randers Afdeling, den 01-11-2011

Randers Kommune skulle som landets øvrige kommuner have vedtaget deres budget for 2012, og sædvanen tro er budgetforhandlinger, diskussioner og høringer en proces, der finder sted i september og oktober måneder. Men sådan skulle det ikke gå i Randers Kommune i år, desværre.

Alle medarbejderudvalgene (MED) i kommunen plus de tre råd, Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet, var blevet anmodet om at afgive høringssvar til budgetforslaget, og der var fastsat en høringsperiode i tidsrummet den 6.-20. september. Samtidig var der indkaldt til budgetorienteringsmøde for netop MED-udvalgene og de tre råd den 5. september, og Handicaprådet valgte derfor at afholde et ekstraordinært møde den 14. september for at behandle budgettet og afgive høringssvar.

Men den 8. september indgik 28 byrådsmedlemmer ud af 31 et budgetforlig. Kun De Radikale og Beboerlistens (”Enhedslistens”) tilsammen tre medlemmer stod uden for budgetforliget.  Det vil med andre ord sige, at der blev indgået et budgetforlig, før høringsperioden var slut. Med dette forlig tilsidesatte budgetforligspartierne dermed lokaldemokratiet ved fuldstændig at negligere kommunens MED-udvalg og de tre rådgivende råd, som skulle afgive høringssvar.

Handicaprådet mødtes som aftalt den 14. september og valgte i stedet at afgive et høringssvar, der klart tilkendegav, hvad vi mente om den tilsidesatte høringsproces, og at vi naturligvis regnede med, at der var tale om en enlig svale.

Samtidig havde budgetforligspartierne valgt at acceptere stort set alle besparelsesforslagene fra forvaltningen. Et af disse forslag gik på at hjemtage alle regionale tilbud, der er beliggende i Randers Kommune. Kun det regionale botilbud Svalevej for voksne senhjerneskadede og fysisk handicappede borgere i Assentoft skulle ikke hjemtages. Dette forslag om hjemtagelse skulle give en årlig besparelse på 3,9 mio. kr. begyndende 1. jan. 2014.

Problemet ved dette besparelsesforslag, men også hovedparten af alle de øvrige, var, at der manglede angivelse af begrundelser, målgrupper, konsekvensberegninger osv.  Så for alle interesserede var det nærmest umuligt at forholde sig til besparelsesforslagene, fordi de indholdsmæssige beskrivelser lod ganske meget tilbage at ønske.

Alt dette påpegede Handicaprådet i deres høringssvar på deres ekstraordinære møde den 14. september. Til den særligt interesserede, ja så kan du læse mere om Handicaprådet, herunder læse referaterne fra møderne, på www.randers.dk, klik dernæst på ”politik og demokrati” og derefter på ”råd og nævn”.