Borgerforeningen - en forening for dig!

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-09-2011

I slutningen af februar holdt Borgerforeningen generalforsamling. En ny bestyrelse blev sammen-sat, se her bestyrelseslisten på bagsiden af dette nyhedsbrev.

Borgerforeningen har som overordnet mål at sikre bevarelsen af Fårup Skole, Fårup Børnehave, en lokal købmandsbutik i Fårup og bevarelsen af busrute 230. Men disse fire overordnede mål har Borgerforeningen ikke brugt meget tid på, da de fungerer godt, og Byrådet i Randers har ikke foreslået væsentlige ændringer på disse områder om nogen overhovedet.

I stedet har Borgerforeningen kunnet rette fokus på at opretholde hjemmesiden for vort område, som er www.faarupogomegn.dk. Borgerforeningen er også godt i gang med at forberede fælles-spisningen på Fårup Skole fredag den 16. september kl. 17.00. Fællesspisningen er for alle, og der er derfor også arrangeret noget for børnene. Byparken, som er området ved Fårup Kro og nær banken, er også blevet færdiggjort. Borgerforeningen har også nedsat en flaggruppe, som sørger for, at flaget bliver hejst i Fårup by ved særlige lejligheder. Borgerforeningen forsøger også hvert år at have en oprydningsdag, hvor der ryddes op for affald (selvom det ikke burde være nødven-digt…). Borgerforeningen forsøger at fremme trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. omkring den nye købmandsbutik.

Tiden er ikke altid til at nå alt det, vi gerne vil. Så derfor prioriterer bestyrelsen i Borgerforeningen, hvor kræfterne skal lægges. Heldigvis har bestyrelsesmedlemmerne forskellige interesser, så vi ikke i udgangspunktet er nødsaget til at prioritere snævert. Men Borgerforeningen kan altid bruge folk, der er villig til at tage en tørn – det kunne fx være i nogen af de arbejdsgrupper, der er nedsat under bestyrelsen.

For at være en stærk bestyrelse, og dermed en stærk Borgerforening, har vi brug for mange medlemmer. Er din husstand endnu ikke medlemmer af Borgerforeningen, anbefaler vi derfor, at du melder dig ind for at støtte Borgerforeningens aktiviteter og dermed også udviklingen i Fårup og omegn. Brug her vedlagte girokort. Er du allerede medlem af Borgerforeningen, skal du også bruge vedlagte girokort. Tegner du/I medlemskab af Borgerforeningen ved at bruge vedlagte girokort, har du/I tegnet medlemskab for hele år 2012.