Spændende forår går os i møde

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-02-2010

Foran os venter et forår, hvor vi i al ubeskedenhed ikke synes, vi ligger på den lade side. Arbejdet med den lokale udviklingsplan for Fårup sættes for alvor i gang her den 11. februar. På denne dag holdes et tretimers aftensmøde, hvor en række udvalgte interessenter er inviteret til at give deres besyv med omkring alle de forslag, I borgere tidligere har fremsagt på vores fælles borgermøder.

Til dette møde, og til de andre tiltag, får vi hjælp af Grobund (se evt. www.grobund.com), der er med os i hele processen omkring arbejdet med og udfærdigelsen af udviklingsplanen. Konsulentbistand fra Grobund er det, vi bruger de tildelte midler fra Lokal AktionsGruppe til, de såkaldte LAG-midler. Konsulenterne fra Grobund er blandt andet Mogens Brask Christensen og Jørgen Krogh Hessellund; det er altså Grobund, som skal hjælpe os med at komme i mål, så vi får en god og kvalificeret udviklingsplan.

Efter opstartsmødet den 11. februar holdes som den anden del et ”planværksted”, og der bliver også arrangeret en byvandring. Efterfølgende kommer der en høringsperiode, hvor der bliver mulighed for at give sit besyv til kende om et udkast til udviklingsplan. Hele processen afsluttes med et borgermøde, hvor såvel borgere som politikere inviteres med. Går alt vel er vi kommet i mål inden 1. juli 2010.

Et vigtigt projekt som har haft, og har, Borgerforeningens store bevågenhed, er den 1 mio. kr., som Byrådet har givet til forskønnelse af Fårups bymidte. Her er det endt med, at den gamle mejerigrund, altså grunden nær andelsboligerne, som ligger bag kroen, er blevet købt for 725.000 kr. De resterende 275.000 kr. bliver brugt på at forskønne området. Borgerforeningen har et håb om, at det bliver så pænt og attraktivt, at vi kan kalde det ”Fårups Bypark”. Borgerforeningen vil følge arbejdet tæt, og være opmærksom på at pengene bliver brugt som aftalt.

Hjemmesidegruppen har arbejdet på højtryk og intensivt med at få den nye hjemmeside op at køre. Det har været et stort arbejde, men gruppen har gjort det yderst godt. Går alt vel præsenteres den nye hjemmeside på generalforsamlingen den 23. februar. Hjemmesiden har stadig adressen www.faarupogomegn.dk.

Apropos generalforsamling, ja så holder Borgerforeningen altså snart generalforsamling. Det gør vi som sagt tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.00 på Fårup Kro. For at der er vægt og tilslutning bag Borgerforeningens arbejde, er det vigtigt mange støtter op, og derfor håber vi, at mange vil deltage i generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå formand Poul Christian Skov senest 3 dage før, dvs. den 20. februar. Kontaktinfo til Poul, se bagsiden af dette nyhedsbrev.

I år er Poul Christian Leth Skov, John Serup og Irene Eriksen på valg. Suppleant Vagn Liltorp er også på valg, i og med suppleanter kun er valgt for et år. Vi håber at se mange fra Nørbæk og området heromkring til generalforsamlingen, da Borgerforeningen dækningsområde jo også indbefatter Nørbæk.

Medlemskab: Endelig håber vi, at så mange som muligt melder sig ind i Borgerforeningen. Se hvordan du melder dig ind i Borgerforeningen, og hvordan du betaler kontingent, på bagsiden af dette nyhedsbrev.