Randers Kommune - en kort introduktion

Bragt i Dansk Handicap Forbund, Århus-Randers Afdeling, den 01-12-2010

Jeg er af bestyrelsen blevet bedt om jævnligt at skrive om, hvad der rører sig i vor lokalafdeling i området Randers Kommune, herunder også om hvad der rører sig i Randers Handicapråd.

Denne første artikel får en indledende karakter, således at alle jer – der ikke lige bor i Randers Kommune – får et bredere kendskab til vor lokalafdelings nordvestlige hjørne. Derfor får denne artikel et faktuelt og informativt præg.

Randers Kommune er landets 8. største kommune med godt 95.000 indbyggere, og Randers by er landets 6. største med ca. 60.000 indbyggere. Kommunen er derfor præget af én storby, Randers, kombineret med en del landsbyer og landområder. Kommunens næststørste by er Assentoft med ca. 3.100 indbyggere.

Kommunen har i valgperioden 2010-14 en socialdemokratisk borgmester. Selve konstitueringen er en historie for sig, fordi der først blev kåret en SF-borgmester med borgerlig støtte. Men så sprang en SF'er i målet, og Randers Kommune fik derfor et konstitueringsflertal bestående af Socialdemokraterne, Beboerlisten (= Enhedslisten) og SF. Disse tre partier har i dag 17 ud af byrådets 31 pladser.

I forbindelse med Kommunalreformen i januar 2007 blev det lovpligtigt for kommunerne at etablere handicapråd. I gammel Randers Kommune var der imidlertid i forvejen tradition for at have et handicapråd, så da tre hele og tre halve kommuner blev lagt sammen til den nye store Randers Kommune, var omstillingen ikke så stor i forhold til at etablere det nye handicapråd.

Handicaprådet i Randers Kommuner består af 14 medlemmer. De syv medlemmer er politisk udpeget, og de resterende syv er udpeget af Danske Handicaporganisationer. Jeg er udpeget til handicaprådet af ”vores” bestyrelse, dvs. af Dansk Handicap Forbund, og derfra videre af Danske Handicaporganisationer. Selvom jeg er ny i handicaprådsregi, valgte Danske Handicaporganisationer at pege på mig som næstformand. Det er jeg naturligvis glad for.

I kommende artikler har jeg tænkt mig at gå nærmere i dybden med handicappolitiske emner i Randers Kommune.