Året 2010 rinder snart ud

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-12-2010

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, Borgerforeningen holdt generalforsamling. Nærmere bestemt holdt Borgerforeningen generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010. En god bestyrelse blev nedsat, og igen i år var der god interesse for pladserne. Selvom Borgerforeningens bestyrelse minimum skal have to suppleanter som medlemmer, så har Borgerforeningen i hele denne periode haft tre suppleanter. Og da suppleanterne deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i arbejdet, så har der anderledes udtrykt været ti mand om arbejdet. En samlet bestyrelsesliste finder du på bagsiden af dette nyhedsbrev.

Næste generalforsamling holdes torsdag den 24. februar 2011, læs yderligere herom på bagsiden. Borgerforeningen holder imidlertid også en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 14. januar. Det har årsag i, at Borgerforeningen længe gerne har villet sælge Fårup Stadion til Randers Kommune.

Nu har Randers Kommune indvilget i at gennemføre et køb, og kommunen vil betale en sum, der svarer til 30 års leje. Det giver en salgspris på i alt 288.896 kr. Borgerforeningen vil gerne have medlemmernes støtte til salget, og derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Det store projekt med etableringen af Byparken (nær Fårup Kro) er nu snart færdigt. Borgerforeningen har haft en god løbende dialog med Randers Kommune om udmøntningen af pengene, og Borgerforeningen er glade for resultatet.

Et andet stort projekt har været etableringen af den nye Super Spar butik i nordbyen. Projektet har haft Borgerforeningens bevågenhed, og Borgerforeningen er glade for flytningen, som Borgerforeningen i øvrigt også kun har modtaget positiv respons på. Der er nogle mindre hængepartier omkring trafiksikkerhed for gående; disse hængepartier arbejder Borgerforeningen for at få løst.

I forlængelse heraf – dvs. vedrørende trafiksikkerhed – så arbejder Borgerforeningen fortsat på en færdiggørelse af stien på Poppelvænget i Fårup by. Derudover arbejder Borgerforeningen også på at få etableret en gå- og cykelsti mellem Fårup og Nørbæk. Begge disse to trafiksikkerhedsprojekter var derfor omdrejningspunktet for Borgerforeningens høringssvar til Randers Kommunes stipolitik og stiplan i efteråret 2010.

Til slut ønsker vi alle et godt nytår og på gensyn i det nye år. Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen i februar 2011, ikke mindst håber vi at se flere fra Nørbæk og omegn.