En efterårsstatus

Bragt i Borgerforeningen for Fårup og omegn, den 01-10-2009

Snart et halvt år er gået siden det første nyhedsbrev. Der er sket meget siden da, også så meget at Borgerforeningen har svært ved at følge med. Blandt andet derfor har bestyrelsen besluttet mere indgående at se på, hvad der fremover skal være bestyrelsens kerneopgaver, og hvilke opgaver der eventuelt med fordel kan delegeres ud til andre.

Uanset hvad bestyrelsens arbejde munder ud i, tør vi dog godt her sige, at hovedopgaven for Borgerforeningen er at sikre, at Fårup fortsat vil have en købmandsforretning, en børnehave og en skole. Dør en af disse tre organer, så bliver Fårup ikke det samme igen.

Samtidig er det vigtigt, at udvalgene og grupperne arbejder, men også vigtigt, at de er selvkørende. Der skal være grobund og frit slag for alle gode idéer, og vi skal fortsat arbejde sammen for, at de mange succeser, vi har oplevet det forgange år, fortsætter. Sammen kan vi få meget til at gro, alene er det svært.

Bestyrelsens næstformand Knud-Erik Gissel udtrådte af bestyrelsen i sommers. Knud-Erik har valgt nye jobmæssige udfordringer i Norge, hvilket ikke overraskende var uforeneligt med bestyrelsesarbejdet i Borgerforeningen. Indtrådt i bestyrelsen er Irene Eriksen.

Borgerforeningen har søgt om midler fra LAG Randers – og LAG står for Lokal AktionsGruppe. Det er ingen hemmelighed, at det primært var Knud-Erik Gissel, som var primus motor i dette arbejde med at forsøge at få midler til Fårup og omegn via LAG. Det er lykkes at få en økonomisk støtte på i alt knap 123.000 kr. fra LAG, dels til en lokal udviklingsplan, dels til at få hjemmesiden helt op at køre. Hovedparten af midlerne skal anvendes til køb af ekstern konsulentbistand til udviklingsplanen. Nu hvor Knud-Erik er rejst, er det i skrivende stund Vagn og Irene fra bestyrelsen, som arbejder med at få de to projekter – udviklingsplanen og hjemmesiden – søsat i henhold de tildelte midler.

Det er vigtigt at bestyrelsen ved, hvad I – borgere – tænker og mener om Borgerforeningen og dens virke. Derfor vil vi stærkt anbefale, at I møder op til generalforsamlingen den 23. feb. 2010. For jo flere der møder op til generalforsamlingen, desto stærkere forankret er Borgerforeningen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og forhåbentlig på gensyn til jubilæumsfællesspisningen den 6. oktober.