Det siger valgprogrammet om: Sundhed og ældre

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-11-2009

Sundhed og ældre har for så vidt ikke specifikt noget med hinanden at gøre, men anskues i denne sammenhæng under ét. Det skyldes, at Randers Kommunes forvaltning plus det stående udvalg opererer med disse emner under samme hat.

Lad os begynde med at se på ældreområdet, som er et kerneområde, når vi taler kommunal service. Hvad tænker Socialdemokraterne i Randers på dette område?

For Socialdemokraterne er det vigtigt, at den personlige pleje er af høj standard. Samtidig er det vigtigt, at hvis en borger ønsker at blive i eget hjem – og det praktisk er muligt og hensigtsmæssigt – så vil Socialdemokraterne støtte dette. Og endelig er det vigtigt, at borgeren møder så få forskellige hjælpere som muligt.

Socialdemokraterne vil arbejde for flere tilbud til ældre inden for idræt og motion samt arbejde for flere sociale og kulturelle aktiviteter. Ligeledes er det vigtigt, at der arbejdes hen imod flere ansatte i ældreplejen. Det giver nemlig mere tid til omsorg og pleje.

Vender vi blikket mod den anden del – sundheden – er udgangspunktet, at vi får modvirket uligheden i sundhed. Derfor er det vigtigt, at sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle livets faser, lige fra barndom til alderdom. Her skal det nye Sundhedscenter på Thors Bakke danne omdrejningspunktet for det forebyggende sundhedsarbejde og genoptræning/rehabilitering i kommunen.

Endelig dækker ”sundhed og ældre” også det psykiatriske område. For psykisk syge er nærhedsprincippet vigtigt, og der skal være tilbud om bostøtte og væresteder for psykisk syge flere steder i kommunen. Socialdemokraterne vil arbejde for, at forholdene for de psykisk syge fortsat skal forbedres og udvikles.