Det siger valgprogrammet om: Socialpolitikken

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-09-2009

Socialpolitikken har, og vil altid være, et kerneområde for Socialdemokraterne. Det skyldes, at en vigtig præmis for Socialdemokraternes politiske projekt er, at der skal gives lige muligheder for alle, og det uagtet hvilken social arv den enkelte er bærer af. Socialdemokraterne vil med en solid socialpolitik sikre, at vi får inkluderet så mange som muligt i fællesskabet, og at vi arbejder aktivt med forebyggelse.

Hvis vi anser socialpolitikken mere specifikt, så vil Socialdemokraterne i Randers arbejde for, at misbrugerne tilbydes gode forhold. For eksempel skal der være stående tilbud om afvænning. Og udviser misbrugerne ønske om at komme ud af misbruget, er det vigtigt, at kommunen hurtigt kan tilbyde et stærkt og relevant tilbud.

Det er også vigtigt, at de handicappede tilbydes gode forhold, og at de føler, de bliver taget alvorligt, og at de bliver lyttet til, når de henvender sig til kommunen. Socialdemokraterne i Randers vil arbejde for, at der sker en yderligere inddragelse af brugere, personale og pårørende i udformningen af de konkrete tiltag inden for handicapområdet.

Forebyggelse er som nævnt i indledningen afgørende, fordi det handler om at undgå isolation, og det handler om at få så mange inkluderet i fællesskabet. Men det handler også om at sikre en høj livskvalitet og en så meningsfuld hverdag som muligt for den enkelte. Endelig er det vigtigt, at den enkelte føler, der er noget at stå på til.

I forhold til misbrugerne er det vigtigt at sætte ind med forebyggelse så tidligt som muligt – om muligt helst, når misbruget begynder. Her vil Socialdemokraterne arbejde for synlige og nærværende gademedarbejdere samt arbejde for en kendt og synlig rådgivning. Alle skal kunne henvende sig og føle, de bliver lyttet til og taget alvorligt. Det er imidlertid også vigtigt, at forældre, naboer, venner og offentligt ansatte kan få rådgivning, når de observerer noget, der ikke er, som det skulle være.

Socialdemokraterne i Randers vil have et stærkt fokus på handicappede og misbrugere. Det er vigtigt, at alle interesserede borgere, uanset hvorfra interessen stammer, inddrages i politikudviklingen, og det er vigtigt, at vi arbejder for solide tilbud samt kyndig og nærværende rådgivning.