Det siger valgprogrammet om: Kultur og fritid

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-10-2009

Kultur- og fritidspolitikken er ofte et område, som skaber meget debat. Vi har dels den mere gængse debat om, hvor mange penge vi skal bruge på området. Men vi har også debatten om, hvorvidt det er eliten eller bredden, som skal prioriteres. Debatterne skal ikke negligeres, men derimod ”tages i ed”. Det gør Socialdemokraterne i Randers, og vi prøver at finde en fornuftig balance.

Det sidste nye er, at Socialdemokraterne vil støtte en udbygning af Randers Stadion med en nordtribune. Behovet for en færdiggørelse er så partout til stede, og derfor vil Socialdemokraterne støtte en færdiggørelse. Men støtten skal også ses i lyset af, at udbygningen skal blive med en indbygget scene, så stadion kan rumme kulturelle arrangementer.

Breddeidrætten har også Socialdemokraternes fokus. Vi skal støtte og udvikle breddeidrætten, og der skal fortsat afsættes midler til forbedring og udvikling af vores idrætsanlæg, såvel indendørs som udendørs. Og det gælder både i Randers by og i landsbyerne.

Socialdemokraterne i Randers vil også arbejde for to større projekter, som begge i mange henseender vil kunne markedsføre vor kommune og være med til at skabe oplevelser: Det gælder for det første et nyt svømmestadion med moderne og tidssvarende faciliteter, som både skal være for svømmerne og for børnefamilien. Så ud over mere gængse bassiner skal der også være et badeland.

For det andet gælder det et nyt kunstmuseum ved Gudenåen. En flytning af Randers Kunstmuseum vil give tiltrængte og længe ønskede udvidelsesmuligheder for såvel Randers Bibliotek som Randers Kulturhistoriske Museum i Kulturhuset.

Socialdemokraterne vil også skabe muligheder for liv og udfoldelser på kommunens pladser og i vore mange parker. For eksempel kunne der arbejdes med en tematisering af parkanlæggene, hvor hver park har sit eget tema med egne og mere specifikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder.