Det siger valgprogrammet om: Erhverv og beskæftigelse

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-11-2009

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der føres en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik – ikke mindst for at kunne tiltrække flere arbejdspladser. Heri indgår et stærkt og forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

For den enkelte er det afgørende at undgå ledighed og at undgå sygdom under beskæftigelse. Samtidig kan det være afgørende for den enkelte, at der er tilstrækkelige med fleks- og skånejob samt gode muligheder for opkvalificering og uddannelse. For Socialdemokraterne er det en vigtig opgave at arbejde hen imod, at alle – også de med handikaps og anden etnisk oprindelse – sikres gode relevante job. Ikke mindst set i lyset af den vigtige præmis, at arbejde skaber identitet og er godt for selvværdet.

Der må ikke gå for lang tid, når den enkelte af den ene eller anden grund er kommet til at stå uden for arbejdsmarkedet. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for en hurtig indsats med løbende opfølgninger for derved at reducere risikoen for, at den ramte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For Socialdemokraterne er en aktiv erhvervspolitik grundlaget for en høj og stabil beskæftigelse. Derfor ser Socialdemokraterne det også som en stor udfordring at koordinere, videreføre og udvikle den hidtidige erhvervspolitiske indsats i Randers Kommune. Kommunens sagsbehandling over for virksomhederne skal være hurtig, smidig og effektiv.

Randers Kommune har i mange henseender en unik beliggenhed. Dels på grund af Randers Fjord og Gudenåen dels på grund af de mange dejlige landområder og landsbyer uden for Randers by. Der er med andre ord grobund for en bredt forankret turisme.

Socialdemokraterne vil derfor som led i det erhvervspolitiske arbejde styrke indsatsen for øget turisme i kommunen. Turistkontoret, foreningslivet og erhvervslivet er naturlige medspillere for Socialdemokraterne. Blandt andet er det en mærkesag for Socialdemokraterne at få skabt et nyt kunstmuseum i Randers, ligesom det er af allerstørste vigtighed, at Randers Regnskov kan udbygges med ”Planet Randers”.