Det siger valgprogrammet om: Børn og skole

Bragt i Socialdemokraten Randers, den 01-09-2009

Børne- og skolepolitikken udgør et kerneområde. Det er der mange grunde til, men to grunde skal her fremhæves.

Den ene er, at hvis ikke fællesskabet og velfærdsstaten er i stand til at skabe gode vilkår – og det gælder både for de børn og unge, som har det svært, og det gælder for alle vore børn i folkeskolen – så er der noget galt med den måde, hvorpå vi forvalter velfærden. Den anden grund ligger i forlængelse af den første, og den er, at stort set alle har en mening om folkeskolen, men også familiepolitikken mere bredt.

Kort sagt er der for Socialdemokraterne i Randers ingen tvivl om, at vi satser på en stærk børne- og skolepolitik, og fællesskabet har et ansvar. Ikke mindst har fællesskabet et ansvar i forhold til de forældre, som har svært ved at løfte opgaven. Familiepolitikken er anderledes udtrykt et område, som har Socialdemokraternes bevågenhed, og vi vil arbejde for et stærkt fokus på forebyggelse, og vi vil arbejde for hurtige og fleksible løsninger i forhold til det barn eller den unge, som har det svært.

De små børn skal have gode fysiske rammer, og om muligt ønsker vi flere busbørnehaver og naturbørnehaver. Men vi ønsker også, at vuggestuer som tilbud skal udbredes mere, således at det ikke primært bliver et tilbud i Randers by.

De lidt større børn, som går i folkeskole, skal også have et solidt forankret tilbud. Vi vil fortsat arbejde for et stærkt fokus på sundhed, kost og motion, og vi vil arbejde for, at alle børn i kommunen sikres et tilbud om hjælp til lektierne.

Der har været meget debat om landsbyskolernes rolle og fremtid. Ikke mindst i lyset af Venstres uklare politik på området. Hos Socialdemokraterne er der ingen tvivl om, at landsbyskolerne spiller en afgørende rolle, og at skolerne på landet er en uvurderlig faktor for landsbyernes sammenhængskraft. Derfor er Socialdemokraterne imod skolelukninger i den kommende valgperiode, medmindre skolen nærmest lukker sig selv. Det sidste kan ske ved, at forældrene i ganske betragtelig grad flytter deres børn til andre skoler, eller et konkret ønske lokalt om at lukke skolen.