Siger du dit fleksjob op, kommer du på kontanthjælp

Bragt i Handicap Nyt, den 01-06-2008

Min oplevelse er personlig, men oplysningerne har relevans for alle ansatte i fleksjob. Som det er i dag forskelsbehandles fleksjobansatte nemlig, hvis de opsiger deres job, i forhold til ansatte på såkaldt ”ordinære vilkår”.

Fleksjob i Randers Kommune
I efteråret 2006 var jeg ansat i Randers Kommune som fuldmægtig. Direktionen i kommunen besluttede at benytte Kommunalreformen til at omstrukturere afdelingerne og til at ændre på afdelingernes opgaver. Det betød, at jeg skulle flyttes til en nyoprettet afdeling. Ønskede jeg ikke det tilbudte nye job, stod det mig frit for at rejse.

Problemet var, at jeg dels ikke entydigt kunne få fremlagt, hvilke opgaver jeg skulle varetage i den nyoprettede afdeling, dels var jeg usikker på, hvorvidt opgaverne havde en tilstrækkelig akademisk karakter. På det tidspunkt boede jeg i Hammel Kommune – en kommune, som senere blev til Favrskov Kommune. Over for min bopælskommune redegjorde jeg for min situation og ansøgte om ledighedsydelse. Med andre ord ønskede jeg at opsige den tilbudte stilling som fuldmægtig i Randers Kommune.

Kontanthjælp
Jeg havde forventet at få tre ugers karantæne og derpå modtage ledighedsydelse, indtil jeg havde fundet et nyt og passende fleksjob. Men nej dette ville Hammel Kommune ikke acceptere. Kommunen var af den opfattelse, at der ikke var tale om et ny ansættelsesforhold (selvom jeg skulle placeres i en nyoprettet afdeling og fik ny leder), og begrundelsen var, at jeg jo ikke havde modtaget et ændret og nyt ansættelsesbrev. Det sidste gjorde kun meget få, fordi alle ansatte i princippet fik ny arbejdsgiver, da kommunen nu var blevet større. Kort sagt mente Hammel Kommune, at jeg var selvforskyldt ledig, hvis jeg opsagde den tilbudte stilling, og at jeg derfor ville ryge ud af fleksjobordningen og overgå til kontanthjælpsydelse.

Anke – og et sent svar
Den 4. jan. 2007 ankede jeg kommunens afgørelse til Statsforvaltning Midtjylland. Ved en yderst beklagelig fejl glemte Favrskov Kommune at oversende anken til statsforvaltningen, hvilket kostede ca. 10 måneders forsinkelse med et svar på anken. Et svar som jeg så derfor først modtog i begyndelsen af januar måned i år.

Statsforvaltningen stadfæstede kommunens afgørelse i h.t. Aktivloven: Opsiger jeg min stilling, vil jeg være selvforskyldt ledig og derfor ikke berettiget til ledighedsydelse, stod der i afgørelsen. Videre står der i statsforvaltningens afgørelse: ”…at man som ansat i et fleksjob skal kunne tåle ændringer af arbejdsopgaverne. Arbejdsgiveren kan således ændre arbejdsopgaverne til andre sammenlignelige arbejdsopgaver”.

I min anke spurgte jeg til en tænkt situation, nemlig den hvordan de ville forholde sig, hvis nu jeg blev mobbet på min arbejdsplads, og at jeg af den grund så mig nødsaget til at sige op. Det var en anden situation mente statsforvaltningen. Dog var det en betingelse, at bopælskommunen forinden havde forsøgt at nå frem til afklaring af situationen med min arbejdsgiver.

Forskelsbehandling
Kort sagt er lovgivningen skruet sådan sammen, at hvis en ordinært ansat af en eller anden grund opsiger sin stilling, så får de efter tre ugers karantæne dagpenge (hvis de er tilmeldt A-kassen). Opsiger en fleksjobansat af en eller anden grund sin stilling, så ryger de helt ud af fleksjobordningen og modtager kontanthjælp, medmindre arbejdsvilkårene ændres i ”omfattende grad”.

Det er da en forskelsbehandling, der er til at tage og føle på og helt urimeligt i mine øjne. Problemet opstår, fordi fleksjobansatte ikke kan tilmeldes A-kassen, og dermed ikke kan forsikre sig mod urimeligheder på samme måde som ordinært ansatte.

Nyt job i Viborg
For en god ordens skyld skal det nævnes, at jeg søgte væk fra Randers Kommune, og jeg fik per 1. februar 2007 ansættelse som fuldmægtig i Viborg Kommune.