Hammel-foreningen: En status

Bragt i Socialdemokraterne i Favrskov - Den røde tråd!, den 01-01-2007

Hammel-foreningen holder generalforsamling i InSide den 1. marts 2007. En generalforsamling er et godt tidspunkt at gøre status. Så her er en lille status fra Hammel-foreningen.

I Hammel har vi igennem flere år haft problemer med at rekruttere aktive til bestyrelsen. Det er de samme mennesker, som trækker det store læs. Ærgerligt at det er så svært, for at være med til at fremme den socialdemokratiske sag behøver ikke at være en kedelig opgave.

Mange aktive i Hammel er af den opfattelse, at en samling af partiforeningerne i Favrskov til én forening ville afhjælpe rekrutteringsproblemet væsentligt. Mere eksakt har et forslag fra Hammel gået på, at der foruden én samlende Favrskov-forening skulle nedsættes en række udvalg, som alle skulle referere til bestyrelsen (fællesledelsen).

Udvalgene kunne fx være et medlemshvervningsudvalg, kampagneudvalg for folketingskandidat, kommunalpolitisk udvalg, bladudvalg, ungdomsudvalg (DSU), aktivitetsudvalg osv. I det hele taget kunne der oprettes udvalg afhængigt af, hvad der er opbakning til og brug for. En sådan model indebærer, at man ikke skal sidde i fællesledelsens bestyrelse for at være aktiv. Nej, man kunne fx melde sig ind i et eller flere udvalg ud fra det emne, som har ens interesse.

Med undtagelse af Hammel er der ikke stemning for at ændre den nuværende organisationsstruktur, dvs. lægge partiforeningerne sammen. I mine øjne er det uholdbart. For det er nu engang bedst selv at styre udviklingen og præge organisationen, fordi man mener det gavner helheden og den socialdemokratiske sag, frem for at foretage nytiltag i form af fx organisationsændringer pga. nød eller uoverstigelige problemer. I Hammel respekterer vi naturligvis, at der er forskellige opfattelser af, hvad der er det bedste middel til at fremme den socialdemokratiske sag.

Jeg kan også fortælle, at jeg her den 1. marts stopper som formand, og bestyrelsesmedlem, i Hammel. Det skyldes, at min kone og jeg skal til at bygge hus i Fårup, som ligger i Randers Kommune.

Tiden som formand i knap to et halvt år har været spændende. Jeg har fået mange erfaringer om det politiske ved at være organisationsformand, og jeg har fået mange erfaringer fra min tid som byrådskandidat til Favrskov. Disse erfaringer er nu i min rygsæk, og dem vil jeg trække på, hvis jeg igen senere i Randers vil være aktiv for Socialdemokraterne. Og politik er så sjovt, at jeg ikke umiddelbart kan forestille mig, at jeg ikke igen på et tidspunkt vil være aktiv for vort parti.