Socialdemokraterne i Hammel og fællesledelsen

Bragt i Socialdemokraterne i Favrskov - Den røde tråd!, den 01-05-2006

Hammel Socialdemokratiske Forening dækker ikke overraskende geografisk den Hammel Kommune, som nu snart nedlægges. Dvs. foreningen dækker Hammel by samt landsbyerne Skjoldelev, Lading, Fajstrup, Voldby, Røgen, Farre, Anbæk, Svenstrup, Sall, Haurum og Skjød samt landområderne mellem disse byer.

Bestyrelsen for Socialdemokraterne i Hammel Kommune har gennem mange år bestået af ni repræsentanter. De syv er egentlige medlemmer, mens de sidste to er suppleanter. De to suppleanter indgår i arbejdet på lige fod med medlemmerne, hvorfor den eneste reelle forskel er, at suppleanterne kun er valgt for et år ad gangen, mens medlemmerne vælges for to år.

Bestyrelsen varetager de klassiske partiorganisatoriske opgaver, hvor den primære jo er rekruttering og opstilling af kandidater til offentlige valg (dog ikke menighedsrådsvalg). Andre faste opgaver er bankospil og en stort telt ved Hammel Hestemarked. Herudover afholdes i ny og næ udflugter eller lignende for partimedlemmerne.

Omkring partimedlemmerne kan det siges, at dem har vi 85 af i skrivende stund. Vi har oplevet en jævn – og reelt set lineær – nedgang gennem de sidste år. Nedgangen har årsag i dødsfald samt ”landspolitiske overvejelser”. Med andre ord er det yderst sjældent et medlem melder sig ud af lokalpolitiske grunde.

Nu bevæger vi os med hastige skridt hen imod Favrskov. Det berører naturligvis også organisationen. I sensommeren 2005 blev der derfor dannet en fællesledelse, jf. artikel andetsteds. Socialdemokraterne i Hammel betragter ikke fællesledelsen som en konkurrent. Tværtimod betragtes fællesledelsen som en løftestang, som vi er glade for er etableret.

Vi har nemlig svært ved at rekruttere nye medlemmer til partiet (og faktisk også til bestyrelsen). Fællesledelsen er det oplagte organ til medlemsrekruttering, fordi det er i Favrskov Byråd – eller sammenlægningsudvalget, som det jo hedder i 2006 – det sner og ikke i Hammel Byråd. Nye medlemmer ønsker nemlig politiske debatter og for en del også politisk indflydelse. Kort sagt bliver fællesledelsen forhåbentlig den løftestang, som vender medlemstilbagegangen. Det vil også blive fællesledelsen, som skal forestå rekrutteringen af kandidater til kommunalvalget i 2009, og heri ligger tillige en betydelig opgave med at finde et bredt sammensæt kandidatfelt, når den tid kommer.

Vi begræder derfor ikke, at fællesledelsen overtager flere og flere opgaver fra Hammel-foreningen – tværtimod er det en lettelse, fordi antallet af medlemmer, men også aktivister, bliver mindre og mindre for hvert år, der går.