Sidste nyhedsbrev

Bragt i Socialdemokraterne i Hammel, den 01-10-2006

En enig bestyrelse besluttede på et møde den 18. september 2006, at dette nyhedsbrev skulle være det sidste fra Hammel Socialdemokratiske Partiforening. Beslutningen var af to grunde ikke svær at træffe.

For det første nedlægges Hammel Kommune som bekendt her den 31. december 2006, og hermed nedlægges også Hammel Byråd. Det betyder, at fokus nu vil være noget nær 100 pct. på Favrskov og den politik, som føres her og ikke på Hammel. Der vil ikke længere være en decideret Hammel-politik, da Hammel by og landområderne heromkring indgår som en del af Favrskov.

For det andet har fællesledelsen for Socialdemokraterne besluttet at udsende et nyhedsbrev, som alle medlemmer af Socialdemokraterne i Favrskov modtager. Det første udkom før sommerferien, og det næste udkommer i disse dage. Mange af artiklerne i fællesledelsens nyhedsbrev vil være lig de, som vi vil kunne bringe i Hammel-foreningens nyhedsbrev. Det vil med andre ord være spild af tid og penge at udsende enslydende artikler to gange, og det vil let kunne blive tilfældet.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til, at man kommer den 2. november til EU-debatmødet mellem vores egen Dan Jørgensen, der er medlem af Europaparlamentet, og så Hanne Dahl, der er førstesuppleant til Europarlamentet og talskvinde for Junibevægelsen. Det foregår i fællessalen i InSide, og debataftenen begynder kl. 19.00. Jeg tror, det bliver en særdeles spændende debat, vi kan få, da både Dan Jørgensen og Hanne Dahl er gode debattører. Så jeg håber meget, I vil komme.