2005-valget i et fremtidsperspektiv

Bragt i Socialdemokraterne i Hammel, den 01-01-2006

Valget til Favrskov Kommune er nu overstået. Socialdemokraterne fik desværre et valgresultat under det acceptable. Mandatfordelingen til byrådet – ekskl. De Uafhængige, Enhedslisten og Kristendemokraterne, som ikke opnåede indvalg – fremgår af nedenstående tabel 1.

(Tabel 1 kan fås ved henvendelse på kontakt@davidholmberg.dk.)

Med afsæt i mandatfordelingen kan det fastslås, at Socialdemokraterne ikke kunne indgå i en konstituering uden et borgerligt parti, hvis vi skulle besætte borgmesterposten. Dvs. Venstre eller De Konservative skulle indgå i en konstituering, såfremt Socialdemokraterne skulle sidde for bordenden. Der var med andre ord borgerligt flertal, og De Radikales ene mandat gjorde hverken fra eller til. En konstituering med Venstre og Socialdemokraterne som bærende grundpiller er set i det lys et fornuftigt resultat. Socialdemokraterne, SF, Venstre og Dansk Folkeparti indgik nemlig en konstitueringsaftale uden R og K – og Venstre fik så den vigtige borgmesterpost, og vi fik tre udvalgsformandsposter.

Men ét er, hvordan valget gik lokalt i mandater, noget andet er, hvordan valget gik sammenlignet med andre nye storkommuner i procent. Tabel 2 viser valgresultatet for Socialdemokraterne i de nye østjyske storkommuner.

(Tabel 2 kan fås ved henvendelse på kontakt@davidholmberg.dk.)

Ser vi bort fra Socialdemokraterne på Samsø, er valgresultatet i Favrskov på ingen måde prangende. Det er ikke tilfredsstillende, at vi sammen med Ny Silkeborg og Odder ligger på et lavere niveau end de øvrige syv østjyske kommuner. Forklaringerne herpå er mange og vil variere fortolkere imellem. Samtidig er et valgnederlag sjældent et udslag af en enkeltstående begivenhed, men af et sammensurium af flere.

Bevæger vi os ned og ser på, hvordan det gik for S-kandidaterne bosat i Hammel Kommune, ja så blev der indvalgt tre. Dvs. en tredjedel af S-byrødderne i Favrskov er bosat i Hammel Kommune. Når jeg fremdrager dette aspekt, så er det fordi, at stort set alle partier i Favrskov og de lokale medier hele vejen i valgkampen har fokuseret på geografi. Med andre ord er det lige før, at repræsentativitet har skullet forstås som geografisk repræsentativitet. Sognerådspolitikken var altså vigtigst i de fleste henseender. Den sociale repræsentativitet – dvs. uddannelse/erhverv, køn og alder – tænkte ingen på. Og det gælder også Socialdemokraterne. Forklaringer herpå vil jeg lade andre om…!

Uanset hvad, så er geografi vigtigt, men er det vigtigere end køn, alder, uddannelse eller i det taget ren og skær kvalifikationer?

Om de ni indvalgte S-medlemmer til Favrskov Byråd kan det siges, at der er to kvinder. Gennemsnitsalderen er godt 50 år, seks af de ni er uddannet lærer, og ingen er privatansatte (dog er én ansat på en privatskole). Det er ikke optimalt set ud fra en repræsentationssynsvinkel.

Koordinationsudvalget for S i Favrskov valgte, at stemmesedlen skulle udformes ud fra geografi. Dette udgangspunkt medførte, at Langå Syd fik tildelt plads nr. otte på stemmesedlen, og at placeringerne på stemmesedlen ellers gik på skift mellem de øvrige kommuner, dvs. på skift mellem kandidater fra Hammel, Hadsten, Hinnerup og Hvorslev. Fx kvinder, unge eller privatansatte fik derimod ikke reserverede pladser på stemmesedlen. Geografi var kort sagt det eneste bærende omdrejningspunkt for stemmesedlens udformning.

Så vi har selv en betydelig skyld i den skæve sociale repræsentation i byrådet. Venstre har i øvrigt det samme problem, mens De Konservative var opmærksom på, at geografi ikke skulle stå alene. De fik da også valgt en kvinde, som tilmed ”kun” er 31 år.

Vælgerne har naturligvis også en andel i den skæve sociale repræsentation i Favrskov Byråd. Det er jo heldigvis vælgerne, som bestemmer, hvem der indvælges. For vælgerne var der to forhold, som var afgørende for deres stemmeafgivning: Geografi og alder. To forhold som på ingen måde kan overraske. Som nævnt var stemmesedlen jo udformet ud fra geografi, og så er det jo ikke mærkeligt, at vælgerne vægter geografi højt. Ligeledes fokuserede medierne stort set kun på kandidaternes bopælssted.

Ser vi på alderen, ja så skal alderen forstås i samspil med byrådserfaring. Det er nemlig således, at hovedparten af de ældre kandidater har byrådserfaring. Så derfor hænger alder ikke overraskende sammen med byrådserfaring. Det var ved dette valg to sider af samme sag.

Partiforeningerne havde så også alle valgt en urafstemningsmodel, hvilket betød, at de garvede (læs: ældre) byrødder i det store og hele vandt kampen om placeringen over de ikke-garvede (læs: unge + kvinder). Partimedlemmerne turde nemlig ikke satse på yngre og uerfarne kandidater samt kvinder – øjensynligt fordi der var tale om et valg til en ny storkommune. At vælgerne så stemmer på de ældre, skal derfor også ses i lyset af, at de stod øverst på stemmesedlen. Først på plads nummer 14 (ud af 25) var der i øvrigt en kandidat under 39 år.

Gør det nogen forskel, at Socialdemokraterne i Favrskov Byråd kun opnåede en geografisk repræsentativitet og ikke en social tillige? Ja, det gør en forskel.

Med en social skævhed i byrådet er der nemlig fjernet et afgørende incitament for de unge og kvinder til at tage en tørn for partiet. Det er svært at få nye interesserede til at tage en tørn, når man konstaterer, at det er lutter ældre (mænd) og garvede, som er ”noget ved musikken”. Og som det ser ud nu, tror jeg fx ikke på, at der kan etableres en ungdomsafdeling (DSU). Favrskov er måske også for lille indbyggermæssigt til en DSU-afdeling, men alligevel.

Ligeledes er der ingen naturlig aftager til at afløse vores spidskandidat – Carl Johan Rasmussen – den dag han ikke længere ønsker at være vort partis frontfigur. I øvrigt kan jeg ikke se, hvem der kan slå Anders G. Christensen ved det næste kommunalvalg, men forhåbentlig kan du? Det er i hvert fald op ad bakke – men der er så også heldigvis knap fire år til det næste kommunalvalg…!

Apropos geografi og som et lille afsluttende kuriosum: At man valgte en kommunaldirektør udefra er særdeles klogt. Ansættelsespanelet har angiveligt haft for øje, at geografisk tilhørsforhold er så varmt et emne alle vegne, ikke mindst i de lokale medier, at den snak gad panelet ikke i den vigtige etableringsfase for Favrskov. Så var det lettest at vælge en kvalificeret mand fra Aulum-Haderup Kommune.