Nye storkommuner nye partisystemer

Bragt i Socialdemokraterne i Hammel, den 01-09-2005

Den 15. november skal vi til stemmeurnerne igen. Denne gang gælder det kommunalvalget til Favrskov Kommune og regionsvalget til Region Midtjylland. Det er vigtigt, at Socialdemokraterne kommer godt fra start i de nye kommunale og regionale enheder, og det er også hovedgrunden til, at landsformand Helle Thorning-Schmidt satser meget på, at Socialdemokraterne vinder borgmesterposterne og formandsposten i regionsrådene så mange steder som muligt.

En ny partisystemsstruktur vil opstå i de nye storkommuner. Mange lokallister trues på eksistensen, fordi de har enkeltområder – såsom et sogn – som hovedområde. Lokallisterne er nødsaget til at dække hele den nye storkommune, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få en kandidat indvalgt. Lokallister, der baserer sig på enkeltsager, har det også svært, fordi mange vælgere har svært ved at sympatisere med lister, der ikke i udgangspunktet dækker alle politiske stridsspørgsmål.

Ud over lokallisternes udbredelse med stor sandsynlighed vil blive reduceret, hvilket de øvrigt også gjorde ved den sidste Kommunalreform i 1970, ja så vil partiernes opstillingstilbøjelighed og repræsentationsrate også ændres betydeligt. I Hammel har vi i denne periode ”kun” fire partier repræsenteret i byrådet. I Hvorslev er der tre. I Århus er derimod syv partier repræsenteret i byrådet. Og i mange kommuner stillede de mindre partier ikke engang op ved kommunalvalget i 2001. Hvad vil der ske i Favrskov?

For det første får vælgerne flere partier at vælge imellem, når de står med stemmesedlen i hånden den 15. november. Eksempelvis opstiller Kristendemokraterne og Enhedslisten til Favrskov Byråd.

For det andet vil vi se en partisystemsstruktur, som minder om de store byers, de nuværende amters og Folketingets – i hvert fald på længere sigt. Det skyldes, at flere af de mindre partier vil overvinde spærregrænsen (som i de nye storkommuner i gennemsnit vil blive reduceret fra fire-fem pct. til tre pct.) og dermed opnå sæde i Favrskov Byråd, og at lokallisterne vil klare sig dårligt. Jeg vil umiddelbart blive overrasket, hvis ikke fem partier opnår repræsentation i Favrskov Byråd.

Om det er skidt eller godt med flere partier repræsenteret i byrådene er en smagssag og et spørgsmål om fokus. Men uanset hvad, er det aldeles afgørende, at Socialdemokraterne får et godt kommunalvalg. Jo flere mandater vi får, desto større chance er der naturligvis for, at vi besætter borgmesterposten og udvalgsformandsposterne.

Hvis vi bevæger os et niveau længere ned og ser på valget fra en helt lokal synsvinkel, hvad er så vigtigt?

Det er vigtigt, at du stemmer personligt på en af de seks kandidater, som bor i den nuværende Hammel Kommune. Som du måske ved, så er den socialdemokratiske opstillingsliste til Favrskov Byråd en fællesliste, hvor man i øvrigt opstiller sideordnet. Så derfor vil jeg anbefale dig, at du stemmer personligt på en Hammel-kandidat. Hammel-kandidaterne er: Niels Flade Nielsen, Nils Borring, Hans Lang, David Holmberg, Kirsten Jacobsen og Helle Kousgaard Mikkelsen. Godt valg!