Kommunalvalget 2005

Bragt i Socialdemokraterne i Hammel, den 01-05-2005

Nu er Favrskov Kommunes grænser endelig fastlagt. Som bekendt endte det med en 4H-løsning plus de tre sydlige sogne i Langå Kommune. Socialdemokraterne i Hammel har under hele sammenlægningsprocessen været positive over for Hvorslev og Langå Kommuner. Og det er glædeligt, at de negative ytringer som flere byrådsmedlemmer i henholdsvis Hadsten og Hinnerup er fremkommet med, ikke i nævneværdig grad påvirkede borgernes stemmeafgivning i Hvorslev og Langå Syd. Vi Hammel-socialdemokrater vil i hvert fald byde velkommen til områderne Hvorslev og Langå Syd, men også velkommen til de respektive partiforeninger, som vi nu skal til at samarbejde med.

Nu hvor kommunegrænserne for Favrskov er fastlagt, kan vi nu også for alvor begynde at arbejde med opstilling af kandidater, opstillingsmetode, valgprogram, valgkamp mv. Primus motor i det arbejde er Favrskovs Koordinationsudvalg, hvor Hammel er repræsenteret ved Bent Drevald og Bent Eriksen. Koordinationsudvalget har holdt nogle møder, og er nu kommet så langt, at de har brug for medlemmernes opbakning til en række punkter. De har derfor indkaldt til generalforsamling for alle S-medlemmer i Favrskov Kommune den 30. maj kl. 19.00 i InSide. Så sæt kryds i kalenderen.

Her vil koordinationsudvalget for det første indstille, at valg af spidskandidat sker ved urafstemning. I skrivende stund tyder alt på, at der bliver to spidskandidater at vælge imellem. Den ene er vor egen Niels Erik Nielsen, og den anden er Carl Johan Rasmussen fra Hadsten. Jeg er glad for, at koordinationsudvalget i tråd med valget af Helle Thorning-Schmidt indstiller til generalforsamlingen, at valget af spidskandidat skal finde sted ved urafstemning. Udstrakt medlemsinddragelse er nu engang at foretrække.

For det andet vil koordinationsudvalget indstille, at opstillingsmetoden bliver én fællesliste med anvendelse af fletteregel. Desuden indstilles det, at der anmeldes partilisteopstilling. Bestyrelsen har haft en indgående drøftelse af denne indstilling vedrørende opstillingsmetode, og er nået frem til at indsende et ændringsforslag til generalforsamlingen. Vi synes, at sideordnet opstilling er at foretrække, og at opstillingen bør sker i listeforbund med fire eller fem separate socialdemokratiske Favrskov-lister – én for hvert område (nuværende kommune). Kort sagt: Der er mange gode grunde til at møde op den 30. maj til generalforsamlingen.

I begyndelsen af juni vil vi holde en ”lokal” urafstemning, hvor du skal prioritere seks kandidatemner. Niels Erik Nielsen er vor syvende kandidat. Han er imidlertid uden for afstemning, da vores egen generalforsamling i marts kårede Niels Erik som vores spidskandidat. Forhåbentlig bliver Niels Erik hele Favrskov Kommunes spidskandidat.

Bestyrelsen har på vort sidste møde konstitueret sig. Finn Poulsen og Hans Jørgen Pedersen blev valgt som henholdsvis næstformand og sekretær. Poul Erik Kristiansen blev i 2004 af generalforsamlingen valgt som kasserer. Herforuden består bestyrelsen af Line Sandberg Pedersen, Gunnar Henriksen og Bent Eriksen. Sanne S. Nielsen er 1. suppleant og Kirsten K. Jacobsen 2. suppleant. Vi fungerer og arbejder godt sammen. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer. Vil du vide mere, fx om hvornår vi holder møde, er du velkommen til at kontakte mig. Næste bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt den 28. juni kl. 19.00 i InSide.